Zadośćuczynienie

Sąd Najwyższy stwierdził ostatnio, że rodzice zmarłego dziecka nie mogą uzyskać zadośćuczynienia, jeśli domagali się tylko odszkodowania.

W praktyce zadośćuczynienie i odszkodowanie wiele uważa za to samo. Są to jednak zupełnie inne roszczenia. Zadośćuczynienie dotyczy wyrównania szkody niemajątkowej, w tym np. krzywdy. Tymczasem odszkodowanie dotyczy bardziej szkód majątkowych.

Wróć