Czy wiesz jakie są podstawowe dobra osobiste?

Art. 23 Kodeksu cywilnego wskazuje, że dobrami osobistymi są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Pozostają one pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej przez inne przepisy prawa.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Wróć