Czy wiesz jak długo trwa powinowactwo?

Z Art. 61(8) §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że na skutek małżeństwa powstaje powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.

Wróć