Czy wiesz, ile masz czasu na powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie?

Art. 59 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że małżonek rozwiedziony chcący powrócić do poprzedniego nazwiska, może to zrobić w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia, składając stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bądź przed konsulem.

Wróć