Czy wiesz że, Jednostronna czynność prawna dokonana bez umocowania jest nieważna?

Art. 104 Kodeksu cywilnego wskazuje, że jednostronna czynności prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Co jednak istotne, jeśli osoba, której złożono takie oświadczenie bez umocowania zgadza się na to, odpowiednie zastosowanie znajdują wówczas przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Wróć