Czy wiesz, że istnieje zakaz ustalenia pochodzenia przysposobionego?

Zgodnie z art. 124(1) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w przypadku, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na jego przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego, nie jest dopuszczalne ustalenie pochodzenia przysposobionego przez uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie czy zaprzeczenie jego pochodzenia bądź ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Wróć