Czy wiesz że, istnieje obowiązek objęcia opieki?

Zgodnie z art. 152 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeśli sąd ustanawia kogoś opiekunem, ciąży na nim obowiązek objęcia opieki. Tylko z ważnych powodów sąd może od tego obowiązku zwolnić.

Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Dajcie znać w komentarzach!

Wróć